DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 11.03.2023 11:57:25 

Milan Haminger - BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BRNO

SEKUNDA B - MOJE TŘÍDA
 
                                                   SEKUNDA  B -  matematika 22/23
 
                                      MOC   ZDRAVÍM   SVÉ MILÉ  SEKUNDÁNY ! 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   
                                                                co nás čeká ?  
 
 
 
     OPAKOVÁNÍ Z PRIMY -  POČÍTÁNÍ S DESETINNÝMI ČÍSLY, ZAJÍMAVÉ SLOVNÍ ÚLOHY, MNOŽINY, GEOMETRIE- SHODNÁ ZOBRAZENÍ, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKŮ, DĚLITELNOST-PRVOČÍSLA SL. ÚKOLY ZE ŽIVOTA, POČETNÍ GEOMETRIE-OBSAHY A OBVODY ROVINNÝCH ÚTVARŮ A ZLOMKY A VŠE CO S TÍM SOUVISÍ
 
 A V SEKUNDĚ NAS ČEKÁ KRÁSNÉ UČIVO : MOCNINY ODMOCINY , PYTHAGOROVA VĚTA , VÝRAZY S PROMĚNNÝMI , ROVNICE NEROVNICE INTERVALY , SLOVNÍ ÚLOHY A HRANOLY, KRUHY A VÁLEC 
 
  BĚHEM CELÉHO ŠK. ROKU BUDE PROBÍHAT NEUSTÁLE OPAKOVANÍ UŽ PROBRANÉ
                                                                      LÁTKY.
 
                                        lÁTKA JE KRÁSNÁ, BUDE  VÁS TO BAVIT!!!
 
                               
 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                  DO HODIN RÝSOVACÍ POTŘEBY: TJ. DVĚ PRAVÍTKA, JEDNO S RÝSKOU, KRUŽÍTKO, GUMU, ÚHLOMĚR, DVĚ TUŽKY
 
                                                                          ( JEDNOU MĚKKOU A JEDNU TVRDOU), PASTELKY!!!!!!
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   
                                                MŮŽETE ŘEŠIT OLYMPIÁDU!!!
 
                                BUDU MOC RÁD, KDYŽ SE ALEPSOŇ  POKUSÍTE!!
                Kdo zvládne aspoň čtyři příklady z šesti bude nejšikovnější!!!!! a dostane jedničku.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
                            OMLUVENKY PROSÍM IHNED PO NÁVRATU DO ŠKOLY MAXIMÁLNĚ DALŠÍ DEN NA ZVLÁŠTNÍ PAPÍR..
 
                     DĚTI MUSÍ BÝT VE ŠKOLE NEJPOZDĚJI  15 MINUT PŘED ZAHÁJENÍM PRVNÍ HODIN( VYJÍMEČNĚ 10 MINUT) TZ. 7.45
 
          KAŽDÉ PONDĚLÍ JDEME SPOLEČNĚ NA MŠI SV., ODCHÁZÍME ZE TŘÍDY V 7.55 A PAK NÁSLEDUJE SPOLEČNÁ TŘÍDNICKÁ HODINA.
 

 
                   ZASEDACÍ POŘÁDEK. PODLE TOHO JAK JSEM VÁS ROZSADIL NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU, ZATÍM DO ODVOLÁNÍ!!!
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
                                                                   Pro budoucí primány z matematiky
 
 
Ve vyúce budeme nyní potřebovat :                             2 sešity velké nelinkované ( ve šk. sešitě udělat zprava 5 cm okraj)
                                                                                      učebnic  ÚVODNÍ OPAKOVÁNÍ
                                                                                      RÝSOVACÍ POTŘEBY, PASTELKY, GUMA
                                                                                      nosit kalkulačky do hodin( a na pokyn učitele umět použít!)
 
 
 
Co je potřeba aby jste byli v matematice úspěšní:      dávat pozor v hodinách
                                                                                      na všechno co vám není jasné se nebát zeptat
                                                                                      důsledně plnit domácí úkoly
                                                                                      co nejvíce se hlásit a zapojovat ve vyúce
                                                                                      připravit se na písemečky
                                                                                      účastnit se matematické nebo logické olympiády
                                                                                      řešit homo špekula
                                                                                      pokusit se uspět v matematickém klokanovi
                                                                                      snažit se i když vám to třeba hned nepůjde
 
 
 
 
                                                                  Každý den je z matematiky domácí úloha. Kromě prázdnin!!!
___________________________________________________________________________________

 

                 VSTUP NA STRÁNKY LOGICKÉ OLYMPIÁDY, VČETNĚ REGISTRACE-ZDARMA!!
             VŘELE   DOPORUČUJI, SOUTĚŽÍ SE I Z DOMU V DANÝCH TERMÍNECH.  DO 30.9. !!
 

                                   PŘEČTĚTE SI POKYNY!!   PŘIHLÁŠENÍ DO  KONCE ZÁŘÍ!!   

 

                                                         WWW.LOGICKAOLYMPIADA.CZ

___________________________________________________________________________________

 

 

matematická soutěž na BiGy - Homo špekulus - zadání příkladů jednou za měsíc na těchto stránkách 

                                            pro vás především příklady z kategorie nižší gymnázium

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
   

                                                               klasifikace.pdf [88 KB]   

                                                               skolnirad.pdf [114 KB]

 ___________________________________________________________________________________

 

 

                                                             POZOR:   3 POZDNÍ PŘÍCHODY                               - DŮTKA TŘÍDNÍHO

                                                                              5 POZDNÍCH PŘÍCHODŮ                        - DŮTKA ŘEDITELE

                                                                             7 POZDNÍCH PŘÍCHODŮ                        - DVOJKA Z CHOVÁNÍ !

 

                                                            POZOR:   20%  ABSENCE Z ODUČENÝCH HODIN - KOMISIONÁNÍ ZKOUŠKA Z CELÉHO  

                                                                                                                 POLOLETÍ - DRSNÁ!!

 

 

 

   OMLOUVÁNÍ ABSENCE NEJPOZDĚJI DO DRUHÉHO DNE OD PŘÍCHODU DO ŠKOLY, KDYŽ MĚ NESEŽENETE TAK OMLUVNKU NA STŮL POPŘ.                                                                                                                            PROF. KRÁTKÝ

 

 

                                                             PROCVIČENÍ UČIVA ZŠ A PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A TESTOVÁNÍ                      

                                                                                      www.prikladyzmatematiky.cz